จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ตอบกลับไปยัง: สอบถามข้อมูล covid ของลพบุรี

#9646
วัลลภา
ผู้เยี่ยมชม

สอบถามกรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดทีมีการระบาดของโรคโควิด (ไป-กลับ) เมื่อเข้ามายังจังหวัดลพบุรี ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ