จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ตอบกลับไปยัง: สอบถามข้อมูล covid ของลพบุรี

#9600
admin
Keymaster

สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดลพบุรี ได้จาก
1. เว็บไซต์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี : https://covid.lopburi.go.th/
2. เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี : http://wwwlbo.moph.go.th/newweb/
3. Faceboo สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี :https://web.facebook.com/lbmoph