จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลพบุรี

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลพบุรี

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรี

  •  

ข้อมูลอื่นๆ

  •