จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

รับรองรายงานการประชุม

 • รายงานการประชุม
 • รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายการคำรับรองรายงานการประชุม

แขวงทางหลวงลพบุรีที่๑

คำรับรองประจำเดือน

 • สิงหาคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • สิงหาคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • สิงหาคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • สิงหาคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • สิงหาคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • สิงหาคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง