จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

รับรองรายงานการประชุม

 • รายงานการประชุม
 • รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายการคำรับรองรายงานการประชุม

สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • เมษายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • เมษายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • เมษายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • เมษายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • เมษายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • เมษายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง