จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

รับรองรายงานการประชุม

 • รายงานการประชุม
 • รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมกราคม 2564

รายการคำรับรองรายงานการประชุม

สำนักงานจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มิถุนายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มิถุนายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มิถุนายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มิถุนายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มิถุนายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

คำรับรองประจำเดือน

 • มิถุนายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง