จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

รับรองรายงานการประชุม

 • รายงานการประชุม
 • รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

เข้าสู่ระบบ

รายการคำรับรองรายงานการประชุม

สำนักงานตรวจบัยชีสหกรณ์ลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มกราคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มกราคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มกราคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มกราคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มกราคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • มกราคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง