จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เอกสารเผยแพร่

รับรองรายงานการประชุม

 • รายงานการประชุม
 • รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2564

รายการคำรับรองรายงานการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • กันยายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานคลังจงหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • กันยายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • กันยายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

คำรับรองประจำเดือน

 • กันยายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

คำรับรองประจำเดือน

 • สิงหาคม

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

คำรับรองประจำเดือน

 • กันยายน

ผลการรับรอง

 • ยืนยันการรับรอง