จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรี รับมอบเตียงกระดาษ จำนวน 100 เตียง เตรียมจัดตั้ง Community Isolation

     วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสร แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาก...
ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่สำรวจวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับในการจัดตั้ง Community Isolation (CI)

     วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชกา...
ข่าวสารจังหวัด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีเตรียมออกมาตรการควบคุมโรคตามข้อกำหนดฯฉบับที่ 28 และคำสั่งศบค.

     วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจัง...
ข่าวสารจังหวัด

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการ...
ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรีเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom)

      วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ราชก...
ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ อำเภอโคกสำโรง

     วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ราชการจังหวัดลพบุรี พ...