จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสารจังหวัด

ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก

     วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่ารา...
ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

     วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลา...
ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรี ทำผ้าบาติกน้ำเต้าหู้ มอบให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

    วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจัง...
ข่าวสารจังหวัด

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2565

     วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  เวลา 09.30 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจัง...
ข่าวสารจังหวัด

ผู้ว่าฯ ลพบุรี พาชิม “กระท้อน” ของดีเมืองลพบุรี

     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจัง...
ข่าวสารจังหวัด

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

      วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจั...