จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียนจังหวัดลพบุรี

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์จัดเก็บเอกสารทางการทะเบียนจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เดือนกรกฎาคม 2564