จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจัดหาจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (หลังเก่า) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประมูลรา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2564