จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก สายทาง พล.ต. นเรศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวนจุ 10 ครอบครัวฯ

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกสารประกอบการอบรมอาเซียน วันที่ 30 มิถุนายน 2559…

โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบเพิ่มเติม)…