จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจังหวัดลพบุรี

เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลพบุรี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของประเทศไทย ที่ 1/2564

เรื่อง รับสมัครเข้ารับสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.