จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ผ่านแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์