จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประเด็นที่รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน