จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564