จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงชนิดต่างๆ