จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2565