จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างบ้าน”