จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช