จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอทราบข้อมูลและเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ผ่านแอปพลิเคชันประชุมออนไลน์