จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การเร่งรัด ติดตามกรณ๊เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคาม 2564)