จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย