จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565