จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award