จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)