จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว