จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช