จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การจัดพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช