จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี