จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2565