จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกาศจังหวัดลพบุรี โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ก่อสร้างเกาะแบ่งทิศจราจร แบบยกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนแยกวัดสนามไชย-แยกวัดกระดังงา ระหว่าง กม.15+700 – กม.19+800 ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์