จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดคละ 15-30 ซม. และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานปรับปรุงฝายท่าเดื่อ (คลองระบายน้ำห้วยซับเหล็ก) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์