จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ศูนย์การบินทหารบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พัน บ.2 ของ ศบบ.ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์