จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ศูนย์การบินทหารบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วมทหาร พร้อมสิ่งอำนวยนความสะดวก พัน.บ.9 ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราสคาอิเล็กทรอนิกส์