จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศเทศบาลตำบลกกโก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก สายทาง พล.ต. นเรศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)