จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี โดยแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม. 27+950 – กม 30+358 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 19,152 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์