จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 3017 ตอนควบคม 0102 ตอนแยกพัฒนานิคม – วังม่วง ระหว่าง กม. 27+950-กม.30+358 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 19,152 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)