จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาแห่งแรกของสยาม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)