จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลบ.4131 แยก ทล.3028-โรงเรียนบ้านหมี่ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.750 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))