จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบจังหวัด) กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 3017 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี