จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (หลังเก่า) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประมูลรา