จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ประกาศกองทัพบก โดยศูนย์การบินทหารบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารชั้นประทวนจุ 10 ครอบครัวฯ