จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

การบริการ และการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

  • ทั้งหมด
  • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
  • เทศกาล และประเพณี
  • ร้านอาหาร & เครื่องดื่ม
  • สินค้า OTOP
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลพระกาฬ

ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุ...
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

พระปรางค์สามยอด

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รายละเอียดพระปรางค์สามยอด ต...
เทศกาล และประเพณี

เทศกาล 2

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย ...
เทศกาล และประเพณี

เทศกาล 1

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย ...
ร้านอาหาร & เครื่องดื่ม

ร้านอาหาร 2

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย ...
สินค้า OTOP

สินค้า OTOP ลพบุรี 4

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย ...