จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เกี่ยวกับจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561