จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

วาระงานผู้บริหาร

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ประจำวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565