จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ติดต่อเรา

สำนักงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

เปิดทำการเวลา 08.30 -16.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

 

โทรศัพท์ : 0 3677 0150

โทรสาร : 0 3677 0150

อีเมล์: lopburi@moi.go.th

Facebook

ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi

ติดต่อเรา

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น