จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563

การประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน การประชุมครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศ) พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก

ศาลพระกาฬ

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จำหน่าย ปลีก ส่ง ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรทองคำ และไข่แดงเค็มดิบ แพคสูญญากาศอย่างดี เก็บรักษาได้นาน

พระปรางค์สามยอด

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จำหน่าย ปลีก ส่ง ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรทองคำ และไข่แดงเค็มดิบ แพคสูญญากาศอย่างดี เก็บรักษาได้นาน

เทศกาล 2

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จำหน่าย ปลีก ส่ง ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรทองคำ และไข่แดงเค็มดิบ แพคสูญญากาศอย่างดี เก็บรักษาได้นาน

เทศกาล 1

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จำหน่าย ปลีก ส่ง ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรทองคำ และไข่แดงเค็มดิบ แพคสูญญากาศอย่างดี เก็บรักษาได้นาน

ร้านอาหาร 2

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จำหน่าย ปลีก ส่ง ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรทองคำ และไข่แดงเค็มดิบ แพคสูญญากาศอย่างดี เก็บรักษาได้นาน

สินค้า OTOP ลพบุรี 2

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จำหน่าย ปลีก ส่ง ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรทองคำ และไข่แดงเค็มดิบ แพคสูญญากาศอย่างดี เก็บรักษาได้นาน

สินค้า OTOP ลพบุรี 3

ไข่แดงเค็มดิบระวีวรรณ คัดเบอร์ใหญ่ สินค้า OTOP ลพบุรี เค็มน้อย ไข่แดง มัน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จำหน่าย ปลีก ส่ง ไข่เค็มสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรทองคำ และไข่แดงเค็มดิบ แพคสูญญากาศอย่างดี เก็บรักษาได้นาน