จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แขวงทางหลวงลพบุีที่1