จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แขวงทางหลวงลพบุรีที่1