จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1