จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรือนจำกลางลพบุรี