จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลพบุรี