จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี