จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรีประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564