จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรีประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564