จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

7 มิถุนายน 2564 จังหวัดลพบุรี Click off ฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่

      วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มผู้ที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ ลานเอนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าโรบินสันลพบุรี และห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาลพบุรี ซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนองสถานพยาบาล ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปและมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1- 6 มิถุนายน 2564 และกลุ่มที่มีนัดฉีดเข็มที่ 2 ตามที่แจ้งนัดหมายไว้ ซึ่งมีประชาชนที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้มารอคิวกันตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนจะเริ่มเปิดให้บริการในเวลา 09.00 น.
     ซึ่งจังหวัดลพบุรี จะเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2564 ในเวลา 09.00-18.00 น. โดยทั้ง 2 แห่ง มีการจัดเตรียมและกำหนดจุดต่างๆ ไว้ คือ จุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ จุดลงทะเบียน จุดชั่งน้ำหนักและวัดความดันโลหิต จุดคัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยง จุดรอฉีดวัคซีน จุดฉีดวัคซีน จุดรอพักสังเกตอาการ 30 นาที และจุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ซึ่งทางโรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราชได้ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำจุดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนได้อย่างคล่องตัว โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนได้จุดละ 600-700 คนต่อวัน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ